Hitta på sidan

Remiss gällande förslag till nya föreskrifter om ersättning för skada av vilt på fångad fisk och fiskeredskap

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Om förslaget

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller Havs- och vattenmyndighetens nya föreskrifter om ersättning för skada av vilt på fångad fisk och fiskeredskap.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Dokument

Svara på remissen 

  • Remissvar ska ha inkommit till HaV senast den 25 oktober 2022.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 3153-19 i meddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Publicerad: 2022-09-15
Sidansvarig: Webbredaktion