Hitta på sidan

Remiss gällande uppdaterad vägledning för prövning av tillstånd till användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på uppdaterad vägledning.

Om förslaget

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har uppdaterat den gemensamma vägledningen från 2016 om prövning av tillstånd till användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde eftersom det både tillkommit nya bestämmelser inom området samt en ny version av handläggarstödet MACRO-DB.

Syftet med vägledning är fortsatt att sätta den lokala tillståndsplikten inom vattenskyddsområde i en bredare kontext och ge relevant vägledning och stöd till kommunernas miljökontor när de ska genomföra sin prövning.

Förslaget föreslås träda i kraft den 2022-12-01.

Dokument

Svara på remissen 

  • Remissvar ska ha inkommit till HaV senast den 25 september 2022.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 2449-2022 i meddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Publicerad: 2022-08-08
Sidansvarig: Webbredaktion