Remisser 25 maj 2022

Hitta på sidan

Remiss gällande bildande av fredningsområde i Gävleborgs län

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter
och konsekvensutredning.

Om förslaget

Förslaget gäller fiskereglering i mynningsområdet för Nianån i Njutångersfjärden i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Förslaget gäller införandet av ett nytt fredningsområde, Njutångersfjärden, där allt fiska ska vara förbjudet. Dock bör fiske med handredskap, där fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt, vara tillåtet under tiden den 1 maj – den 31 augusti. Det nuvarande fredningsområdet Örängsån kommer inkluderas i det nya fredningsområdet.

Dokument

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit senast den 15 juni 2022.
  • Skicka svaret i wordformat till havochvatten@havochvatten.se
  • Skriv diarienumret (1726-2020) i e-postmeddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Publicerad: 2022-05-25
Sidansvarig: Webbredaktion