Remisser 21 april 2022

Hitta på sidan

Remiss om ändrade bestämmelser för fiske med bur (tina) samt sumpning av hummer

Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Om förslaget

Förslaget gäller dels krav på rymningshål och nedbrytbara bomullstrådar i burar för att reducera risken att redskapen fortsätter fiska om dessa förloras, dels ändrade bestämmelser om sumpning av hummer och tillåtna redskap under redskapsförbudet innan hummerpremiären.

Förslaget föreslås träda i kraft den 26 augusti 2022.

Dokument

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit senast den 1 juni 2022.
  • Skicka svaret i wordformat till havochvatten@havochvatten.se
  • Skriv diarienumret (22-2022 ) i e-postmeddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Publicerad: 2022-04-21
Sidansvarig: Webbredaktion