Remisser 14 april 2022

Hitta på sidan

Remiss gällande ändrade regler för fiske av lax i Östersjön och fiske med fasta redskap

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till ändrade föreskrifter och konsekvensutredning.

Om förslaget

Förslaget gäller områdesvis och tidsmässig fördelning av den för svenskt yrkesfiske tillgängliga laxkvoten i Östersjön och en anpassning av fisket med fasta redskap till kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1417.

Därutöver innehåller remissen förslag på ändrade bestämmelser om fisket inom Ljungans fredningsområde, utökade fiskemöjligheter för yrkesfisket att fiska bland annat sik och strömming med fasta redskap under maj månad norr om latituden 62 55 N, och begränsning av det antal fasta redskap över 1,5 m höjd som andra än yrkesfiskare får använda inom ICES-delområde 30 och 31.

Förslaget föreslås träda i kraft den 2022-05-25.

Svara på remissen

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 2022-05-04.

Havs- och vattenmyndigheten ser helst att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i Wordformat. Ange ärendets diarienummer dnr 1388-2022 i e-postmeddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på havochvatten.se. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Läs mer om hur HaV behandlar dina personuppgifter i samband med remisshanteringen.

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till Håkan Carlstrand och Jens Persson samt Elin Hedman (landningskontroll och rapportering) eller Jarl Engquist (Sveriges laxkvot och fiskestopp). För kontaktuppgifter se sista punkten i konsekvensutredningen.

Publicerad: 2022-04-14
Sidansvarig: Webbredaktion