Remisser 18 mars 2022

Hitta på sidan

Remiss gällande ändrade regler för fiske efter ål i havet

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på ett förslag om ändrade regler för fiske efter ål i havet.

Om förslaget

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på ett förslag gäller dels fastställande av förbudsperiod för fiske efter ål i havet, dels ändrade regler om sumpning av ål.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

Svara på remissen

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten, HaV, senast den 8 april 2022. Vi ser helst att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se. Ange ärendets diarienummer 0943-2022 i e-postmeddelandet när ni svarar.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Publicerad: 2022-03-18
Sidansvarig: Webbredaktion