Remisser 22 december 2021

Hitta på sidan

Remiss gällande vägledning för att förklara kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt

Remissen är uppdelad i två vägledningar eftersom den delen som benämns "Vägledning för bedömning av annat sätt" även är en delbedömning vid beslut om mindre stränga kvalitetskrav.

Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på bifogat förslag till vägledningar. Dessa remissversioner är inte helt tillgänglighetsanpassade.

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 28 februari 2022.
  • Fyll i bifogad excelfil och namnge filen med avsändare. Skriv diarienumret (04542-2021) i e-postmeddelandets ärendemening.
  • Skicka svaret till havochvatten@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Publicerad: 2021-12-22
Uppdaterad: 2022-01-11
Sidansvarig: Webbredaktion