Remisser 11 februari 2021

Hitta på sidan

Remiss gällande åtgärdsprogram för tumlare

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till åtgärdsprogram för hotade arter. Förslaget gäller ett åtgärdsprogram för tumlare (Phocoena phocoena). Programmet föreslås gälla under perioden 2021-2025.

Havs- och vattenmyndigheten önskar i första hand synpunkter på:

  • Kort- och långsiktiga mål (under rubriken Vision och mål)
  • Beskrivning av åtgärder (under rubriken Åtgärder och rekommendationer)

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 2021-03-26.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i Wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 3591-20 i e-postmeddelandets ärendemening.

Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Publicerad: 2021-02-11
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information