Remiss gällande ändringar för fiskelicens och tillstånd inom
fisket

Särskilt fokus i denna remiss ligger på en översyn av Havs- och vattenmyndighetens (HaV) föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet.

Justeringar i föreskrifter

HaV vill ha synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller främst justeringar av bestämmelser som huvudsakligen omfattas av våra föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet, men även några mindre justeringar i andra föreskrifter.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 februari 2020.

Remissmaterial

Remiss gällande ändringar för fiskelicens och tillstånd inom fisket Pdf, 630.8 kB.

Svara senast den 22 december 2019

Svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat. Ange ärendets diarienummer 4022-2019 i e-postmeddelandets ärendemening.

Personuppgifter

HaV publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Här hittar du mer information om hur Ha V behandlar dina personuppgifter i samband med remisshanteringen.

Publicerad: 2019-12-04
Sidansvarig: Webbredaktion