Remiss gällande föreskriftsändringar om fiske av lax i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslaget om ändrade föreskrifter för fiske av lax i Östersjön med konsekvensutredning.

Information om remissen

HaV vill öka skyddet för laxbestånden i Östersjön och säkerställa att Sveriges laxkvot inte överskrids. Genom denna remiss föreslår vi ändrade bestämmelser för laxfiske och rapportering som möjliggör en väl fungerande fiskerikontroll. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.

Svara på remissen

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 8 april 2019. Länsstyrelsen bör remittera förslaget vidare till berörda intressenter.

Vi vill helst att du skickar ditt svar i wordformat till e-postadressen havochvatten@havochvatten.se. Skriv diarienummer 1214-19 i e-postmeddelandets ärendemening.

Frågor om remissen

Frågor om förslaget när det gäller beståndsstatus och kvotfördelning kan ställas till Håkan Carlstrand och när det gäller fiskerikontroll och rapportering, Elin Hedman.

Dokument

Remiss gällande föreskriftsändringar om fiske av lax i Östersjön Pdf, 1 MB.

Bilaga 1 - sändlista Pdf, 59.1 kB.

Bilaga 2 - Konsekvensutredning Pdf, 313.8 kB.

Publicerad: 2019-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion