Remiss gällande mindre anpassningar inför år 2019 gällande regelverket för de demersala fiskemöjligheterna

Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på detta förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Förslaget gäller justering av reglerna gällande fördelning av demersala fiskemöjligheter och innebär:

  • tillfälligt ändrade koncentrationsnivåer, om det finns särskilda skäl
  • tydligare infiskningskrav per särskilt tillstånd

Förslaget föreslås börja gälla den 1 februari 2019.

Svara på remissen 

Remissvar ska ha inkommit till HaV senast den 12 december 2018.

Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat. Ange ärendets diarienummer 3280-2018 i meddelandets ärendemening.

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till Helena Westman på telefon 010-698 62 02 eller via e-post: helena.westman@havochvatten.se

Läs hela remissen

Remiss gällande mindre anpassningar inför år 2019 gällande regelverket för de demersala fiskemöjligheterna. Pdf, 465.5 kB.

Publicerad: 2018-11-20
Sidansvarig: Webbredaktion