Förslag till fiskereglering i de marina skyddade områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank, Morups bank samt Nidingen

Vi vill ta del av era synpunkter om det remitterade förslaget till fiskereglering i marina skyddade områden.

Vi föreslår införande av bevarandeåtgärder som rör fiskets verksamhet inom de marina skyddsområdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora
Middelgrund och Röde bank, Morups bank samt Nidingen. Detta för att nå bevarandemålen för dessa områden.

Flera av de marina skyddade områdena ligger utanför trålgränsen. Fisket där regleras med stöd av Eus gemensamma fiskeripolitik. Det innebär att de länder som är berörda av bevarandeåtgärderna deltar i arbetet med ett framtagande av en så kallad gemensam rekommendation om nödvändiga bevarandeåtgärder som EU-kommissionen kan besluta om.

Förhandlingen med berörda medlemsländer planeras starta under senare delen av 2017. Inför denna förhandling remitteras förslaget till
fiskereglering i berörda marina skyddade områden till nationella intresseorganisationer och verksamhetsutövare.

Synpunkter på förslaget ska komma in till oss senast 14 juli 2017, per post eller mejl till havochvatten@havochvatten.se. Ange diarienummer 1565-2017 i ärendemeningen.

Remissmaterial

Förslag till fiskereglering i de marina skyddade områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank, Morups bank samt Nidingen Pdf, 3.3 MB.

Bilaga 1 - Kartor

Översiktskarta Pdf, 1.8 MB.

Områdeskartor Pdf, 565.6 kB.

Bilaga 2 - Länsstyrelsens hemställan

Begäran om inrättande av fiskeregleringar i de marina skyddade utsjöområdena Fladen, Lilla Middelgrund, Morups bank, Nidingen, Stora Middelgrund och Röde bank i Kattegatt Pdf, 7.4 MB.

Bilaga 3 - Bevarandeplaner

Fladen Pdf, 923.7 kB.

Lilla Middelgrund Pdf, 308.7 kB.

Stora Middelgrund och Röde Bank Pdf, 2.3 MB.

Morups bank Pdf, 1.6 MB.

Nidingen Pdf, 653.8 kB.

Bilaga 4 - Skrivelser från intresseorganisationer

Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Pdf, 70.4 kB.

WWF och Naturskyddsföreningen Pdf, 237.1 kB.

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) Pdf, 510.7 kB.

Bilaga 5 - Beskrivning av fiske i de marina skyddade områdena

Svenska fångster 2013-2015 Pdf, 345.4 kB.

Publicerad: 2017-05-31
Sidansvarig: Webbredaktion