Uppdrag att bistå Miljömålsrådet (2018)

Hitta på sidan

Uppdatering av uppdraget 2022: Miljömålsrådet får förlängt uppdrag och Sametinget blir ny medlem.

Uppdatering av uppdraget

Regeringen förlänger Miljömålsrådets mandat med fyra år till den 6 maj 2026. Detta är ett sätt att fortsätta att hålla ett högt tempo i arbetet för att nå miljömålen och ett sätt att stärka samarbetet och synergierna i myndigheternas arbete. Rådet består av myndighetscheferna för de myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå miljömålen.

Uppdraget från 2018

Regeringen uppdrar åt 18 myndigheter, däribland Havs- och vattenmyndigheten, att bistå Miljömålsrådet i dess arbete.

Myndigheterna ska bistå Miljömålsrådet i arbetet med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden och befintliga resurser. Uppdraget ges inom ramen för myndigheternas instruktionsenliga uppgift att verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska nås.

Experter från myndigheterna ska ingå i ett nätverk. Nätverket ska med sin sakkunskap stödja Miljömålsrådet i arbetet med underlag och konsekvensbedömningar.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas den 6 maj 2026.

Publicerad: 2021-03-08
Uppdaterad: 2022-02-15
Sidansvarig: Webbredaktion