Sälpopulationernas tillväxt och utbredning samt effekterna av sälskador i fisket och sälarnas roll i ekosystemet (2024)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa utvecklingen av sälpopulationernas tillväxt och utbredning.

Arbetet ska utgå ifrån de redovisade parametrarna i den tidigare rapporten om sälpopulationernas tillväxt och utbredning (L2014/03141) och om möjligt komplettera redovisningen med utvecklingen av effekterna sedan 2014.

Havs- och vattenmyndigheten ska tillsammans med Statens jordbruksverk redogöra för de ekonomiska konsekvenserna av sälskador i det svenska fisket. Redovisningen ska redogöra för sälens roll i ekosystemet, exempelvis i relation till födotillgång och som storleksstrukturerande predator.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) senast 31 december 2024.

Publicerad: 2024-01-02
Sidansvarig: Webbredaktion