Prognoser (2024)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa prognoser för 2024–2027 vid nedanstående prognostillfällen.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 5 februari
  • 23 april
  • 26 juli
  • 21 oktober
Publicerad: 2024-01-02
Sidansvarig: Webbredaktion