Medelsanvändning anslag 1:11 Åtgärder för havs-och vattenmiljö (2024)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur medlen inom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö, har använts under 2024.

Av redovisningen ska framgå vilka resultat som uppnåtts. Redovisningen ska även innehålla en bedömning av vilka sysselsättningseffekter som användningen av anslag 1:11 har gett upphov till samt hur mycket som betalats ut i riktade statsbidrag till kommuner.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 31 mars 2025.

Publicerad: 2024-01-02
Sidansvarig: Webbredaktion