Förutsättningar för framtida genomförande av det nya globala havsavtalet - BBNJ (2024)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska inom ramen för sitt ansvarsområde sammanställa en rapport om vilken kapacitet det finns inom Sverige som kan bidra till det framtida genomförandet på internationell nivå av avtalet inom ramen för FN:s havsrättskonvention om bevarande och hållbar användning av marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion (BBNJ-avtalet).

Vid behov kan andra relevanta förvaltningsmyndigheters synpunkter inhämtas.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet och Utrikesdepartementet) senast den 1 oktober 2024.

Publicerad: 2024-01-02
Sidansvarig: Webbredaktion