Analysera möjligheter och konsekvenser av att minska antalet vattenförekomster (2024)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska i en förstudie analysera och redogöra för möjligheterna och konsekvenser av att väsentligt minska antalet vattenförekomster.

Havs- och vattenmyndigheten ska också föreslå hur det kan genomföras inom ramarna för kraven i vattendirektivet. Förslagets konsekvenser ska analyseras, bland annat hur det påverkar möjligheterna till att sätta undantag i form av sänkta krav och att kategorisera vatten som kraftigt modifierade, de administrativa kostnaderna för att genomföra föreslagna ändringar, samt eventuell påverkan på miljön.

Havs- och vattenmyndigheten ska inhämta information och synpunkter från de länsstyrelser som är vattenmyndigheter. Högst 500 000 kronor får användas för att genomföra uppdraget.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 20 september 2024.

Publicerad: 2024-01-02
Sidansvarig: Webbredaktion