Nytt i media

Här listas ett större urval av de nyheter i massmedia som behandlat Havs- och vattenmyndigheten. Det är inte en heltäckande presentation men omfattar en väsentlig del av aktuell mediadebatt i ämnet.

 1. 2021-09-16

 2. 2021-09-16

 3. 2021-09-16

 4. 2021-09-16

  Tre skånska havsområden får hårdare fiskeregler för att skydda tumlare och sjöfåglar från att drunkna i näten.

 5. 2021-09-16

  Det är inte bara Naturvårdsverket som har invändningar mot den miljötillståndsansökan som Kaunis iron har lämnat in till mark- och miljödomstolen. Ytterligare två myndigheter vill avvisa ansökan.

 6. 2021-09-16

  Havsmiljöinstitutet anser att det finns luckor i dokumentationen vad gäller båthamnar i Sverige. Nu ber man Lidköpings kommun om hjälp med inventering.

 7. 2021-09-16

 8. 2021-09-16

 9. 2021-09-16

 10. 2021-09-16

 11. 2021-09-15

  Strömmingen är hotad, varnar Kustfiskarna Bottenhavet. Organisationen larmar om tomma nät på grund av överfiske och föreslår ett tillfälligt fredningsområde i Östersjön.

 12. 2021-09-15

  Att flodkräftan hotas av den importerade signalkräftan är känt sedan länge. Men att lokalisera inplanterade signalkräftor i skyddade vattendrag är svårt.

 13. 2021-09-15

 14. 2021-09-15

  Under onsdagen ska ett av de mest miljöfarliga vraken i svenska vatten tömmas på olja. Det var 1942 som skeppet Skytteren sjönk 10 kilometer från kusten i höjd med Lysekil.

 15. 2021-09-15

  Slipning, torrskrapning, blästring med sand eller kolsyra och gelbehandling med skrapa. Det är metoderna som lyfts fram i en ny rekommendation för sanering av bottenfärg, av bland annat Transportstyrelsen.

 16. 2021-09-15

 17. 2021-09-14

  Vatten kan inte tas för givet i ett föränderligt klimat Hur skapas en sammanhållen politik för vår gemensamma vattenresurs och vilka är utmaningarna?

 18. 2021-09-14

 19. 2021-09-13

 20. 2021-09-13