Nytt i media

Här listas ett större urval av de nyheter i massmedia som behandlat Havs- och vattenmyndigheten. Det är inte en heltäckande presentation men omfattar en väsentlig del av aktuell mediadebatt i ämnet.

 1. 2022-07-01

  Flera fiskeföreningar har varit kritiska mot länsstyrelsens förbud mot att sätta ut regnbågslax - och nu får de av Havs- och vattenmyndigheten rätt mot länsstyrelsen.

 2. 2022-07-01

 3. 2022-07-01

 4. 2022-07-01

 5. 2022-07-01

 6. 2022-07-01

 7. 2022-06-30

 8. 2022-06-30

  Antal fritidsfiskare över tid, år 2017-2021, inkl. felmarginaler. Data: SCB/HaV.

 9. 2022-06-30

 10. 2022-06-30

 11. 2022-06-30

 12. 2022-06-30

  Ett totalt utsläppsförbud av skrubbervatten i Sveriges inre vatten. Det föreslår Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten i en gemensam redovisning till regeringen.

 13. 2022-06-30

 14. 2022-06-30

 15. 2022-06-30

 16. 2022-06-29

  Regeringen är för en utflyttning av trålgränsen från 4 nautiska mil till 12 nautiska mil.

 17. 2022-06-29

  Ett totalt utsläppsförbud av tvättvatten i Sveriges inre vatten. Det föreslår Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) gemensamt i en redovisning av ett kompletterande uppdrag från regeringen.

 18. 2022-06-29

  Regeringen vill utveckla möjligheterna till fiske och vattenbruk kring havsbaserade vindkraftparker - och hoppas på att vindkraften ska gynna livet i havet.

 19. 2022-06-29

  I Bottenhavet där fiskaren Carl-Åke Wallin från Rönnskär i Nordanstigs kommun och hans fiskarkollegor har sitt levebröd planeras flera stora vindkraftparker.

 20. 2022-06-28

  SGU beskriver i en ny rapport halter av olika föroreningar på Sveriges havsbottnar i utsjön.