Nytt i media

Här listas ett större urval av de nyheter i massmedia som behandlat Havs- och vattenmyndigheten. Det är inte en heltäckande presentation men omfattar en väsentlig del av aktuell mediadebatt i ämnet.

 1. 2020-11-25

 2. 2020-11-24

  Ålgräset är en hotad naturtyp som har minskat kraftigt utmed de svenska kusterna. Men det arbete som pågår med att återplantera ålgräsängar sker idag bara hantverksmässigt i liten skala. Det vill en grupp göteborgsforskare ändra på.

 3. 2020-11-24

  Utanför Torslanda och kring Öckerö kommun finns ett antal ålgräsodlingar. Under senare tid har Göteborgs Hamn AB fått ålgräsodlingarna att växa och föröka sig. Med de goda resultaten hoppas nu Göteborgs Hamn kunna skala upp projekten ytterligare.

 4. 2020-11-23

 5. 2020-11-23

  SGUs avancerade kartläggning av havsbotten vid Hoburgs bank har gett detaljerade kartor över livsmiljön och geologin på botten. Små distinkta revstrukturer visar sig ha stor betydelse för livet i området.

 6. 2020-11-22

  I en debattartikel uppmanar Linnea Engström, tidigare EU-parlamentariker för MP, Kalmar läns politiker att driva på för ett hållbart fiske.

 7. 2020-11-21

  Drygt 60 konstgjorda betongrev ska sänkas ned i Byfjorden i Uddevalla kommun, rapporterar lokala medier. De så kallade torskhotellen ska göra att torsken trivs bättre. Sedan tidigare har 25 rev, som även kallas torskhotell, lagts på botten.

 8. 2020-11-21

  Inrikes Drygt 60 konstgjorda betongrev ska sänkas ned i Byfjorden i Uddevalla kommun, rapporterar lokala medier. De så kallade torskhotellen ska göra att torsken trivs bättre.

 9. 2020-11-21

  Det var för sex år sedan som Lars-Olof Axelsson åkte förbi hamnen i Uddevalla och såg de ihåliga betonblocken. Där och då föddes idén till att sänka ner konstgjorda betongrev på botten för att torsken skulle kunna återvända till Byfjorden.

 10. 2020-11-18

 11. 2020-11-17

 12. 2020-11-15

 13. 2020-11-15

  Foto: Niklas Wengström / Kunskapsunderlaget för att sänka pH-målet anses vara otillräckligt.

 14. 2020-11-15

 15. 2020-11-13

 16. 2020-11-13

  Här kommer ett glädjebesked för laxvänner. Insatserna för att förbättra fiskvägarna i Jockfall och Linafallet i Norrbotten blev en succé, åtminstone utifrån hur mycket fisk som har passerat.

 17. 2020-11-13

  Efter problem med bajslarm får Smedsuddsbadets vatten, och övriga officiella bad, tummen upp. Dessutom kan listan komma att utökas med ytterligare ett.

 18. 2020-11-12

 19. 2020-11-10

  Foto: Christina Lindhagen / Damm i Smedjeån vid Horsabäcks kraftverk. Miljöanpassningen har som mål att rymmas inom 1,5 TWh produktionsbortfall. Även vattendrag med småskalig vattenkraft har blivit tilldelade riktvärden för produktionsbortfall.

 20. 2020-11-09