Vad är orsaken till alg­blomningarna?

Överskott av näringsämnena fosfor och kväve i vattnet ger upphov till övergödning och algblomningar.

Mänskliga aktiviteter som utsläpp av avloppsvatten som förbränning av fossila bränslen och högintensivt jordbruk är några av övergödningens orsaker.

Publicerad: 2015-06-29
Sidansvarig: Webbredaktion