Hur kan vi minska alg­blomningen?

Viktigt för att minska algblomningarna är att minska näringstillförseln till våra vatten, något som måste minska både nationellt och internationellt.

Till exempelvis försöker Östersjöländerna tillsammans minska näringstillförseln till Östersjön. Tillförseln av fosfor ska minska med nästan 15 200 ton, varav Sverige ska minska tillförseln med 530 ton. Om detta arbete lyckas, förväntas blomningarna av den giftiga cyanobakterien att minska inom 10 till 15 år.

Här kan du läsa mer om vad myndigheterna gör för att minska övergödningen

Som privatperson kan du bidra till att minska näringsbelastningen på flera sätt. Det kan tyckas litet, men många små källor blir sammanlagt till ett stort problem. Några exempel:

  • Töm båttoan i land. Detta är särskilt viktigt eftersom båttoaletter används under sommaren, när algerna växer mest. Från den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toalettavfall i havet.
  • Kissa inte i vattnet. Den mängd som en person normalt kissar under ett dygn ger gödning till ett kilo alger.
  • Avgaser har en gödande effekt, tanka därför gräsklipparen och utombordaren med alkylatbensin, inte den vanliga från bensinmacken.
  • Välj fosfatfria hushållskemikalier om ditt avlopp inte är anslutet till ett reningsverk.
Publicerad: 2014-02-14
Sidansvarig: Webbredaktion