Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Blanketter Övergödning Havs- och vattenmiljöanslaget

LOVA – lokala vattenvårdsprojekt

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Projektkatalogen

Sök i katalogen för att hitta lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) som fått finansiering från Havs- och vattenmiljöanslaget.

Sök LOVA-bidrag hos Länsstyrelsen

Kommuner och ideella sammanslutningar ansöker om LOVA-bidrag hos länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras.

Länsstyrelsen bestämmer vilket datum som är sista ansökningsdag och där handläggs också ansökan. Vänd dig direkt till länsstyrelsen för råd och tips om ansökan.

Dokument och blanketter för ansökan och slutrapportering

De dokument du behöver för ansökan och slutrapportering av ditt LOVA-projekt finns här:

Stöd för handläggare av LOVA-projekt

För dig som arbetar med handläggning av LOVA-projekt på Länsstyrelsen har vi tagit fram vägledningen Vägledning om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt.PDF

Ladda ner LOVA-logotyp

Ladda ner en högupplöst version av LOVA-logotyp för användning i ditt projekt.

Detta får LOVA-bidrag användas till

  • att ta fram planer för och genomföra kostnadseffektiva åtgärder som minskar mängderna kväve och fosfor i Östersjön och Västerhavet
  • åtgärder för hantering av fritidsbåtsbottnar för att minska spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön
  • att genomföra uppföljning och utvärdering av ovanstående.

Goda exempel

I Kalmar län har LOVA-bidraget bland annat bidragit till att starta VA-planeringsprojekt i nästan alla kommuner. Kommunerna arbetar med VA-planeringen vid samtidigt och planeringen kräver en helhetssyn på vattenkvaliteten i varje avrinningsområde. Det blir därför ett naturligt och viktigt arbetssätt att samverka och att lära av varandra. Fler goda exempel finns här och i vår projektkatalog.

Bakgrund

För att ta till vara på och stimulera kreativa och kostnadseffektiva initiativ som på lokal nivå syftar till att minska övergödning i våra hav införde regeringen 2009 ett särskilt bidrag till lokala vattenvårdsåtgärder, LOVA-bidraget.

Övergödning har länge varit ett av de allvarligaste miljöproblemen i våra hav. Stora mängder näringsämnen transporteras till havet från exempelvis skogs- och jordbruksområden och dåligt renade avlopp.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Blanketter Övergödning Havs- och vattenmiljöanslaget

Publicerad: 2015-10-01
Granskad: 2017-10-05

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen