Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss

Remiss gällande nya fredningsområden i Blekinge län

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på ett förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Syftet med förslaget är att stärka skyddet av den kustlekande gäddan.

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget innebär att det i Blekinge län inrättas tio nya fredningsområden under perioden den 1 januari–31 maj. Dessutom innebär förslaget att fredningstiden i sju befintliga fredningsområden i länet förlängs samt att ett befintligt fredningsområde tas bort. Detta eftersom det hamnar inom ett av de nya fredningsområdena.

Mot bakgrund av sviktande rekrytering av kustlekande gädda och ett ökande fisketryck från både fritidsfisket och yrkesfisket på gädda inom Blekinges kustområden, har Länsstyrelsen i Blekinge län kommit in med en begäran till Havs- och vattenmyndigheten om att myndigheten ska föreskriva om vissa förvaltningsåtgärder för den kustlekande gäddan. Syftet med dessa förvaltningsåtgärder är att minska fiskeridödligheten och minska störning av kustlekande gädda inför och under lek.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2020.

Svara på remissen

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 1 mars 2020.

Vi ser helst att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i Wordformat. Ange ärendets diarienummer 4658-18 i e-postmeddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Du hittar mer information om hur HaV behandlar dina personuppgifter på sidan Om personuppgifter.

Dokument

Förslag gällande nya fredningsområden i Blekinge länPDF

Underlag från Länsstyrelsen i Blekinge län

Länsstyrelsens förslagPDF

Länsstyrelsens beskrivning av föreslagna områdenPDF

Länsstyrelsens remissPDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss