Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss

Remisser från Havs- och vattenmyndigheten

Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Remiss om revidering av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19)

Förslaget gäller reviderade föreskrifter HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Revideringarna berör främst bedömningsgrunder som finns i föreskrifternas bilagor.
Remiss om förbudsperiod för fiske efter ål i havet

Vi önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.
Remiss om befälhavares skyldighet att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet

Vi önskar ta del av era synpunkter om det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

Remiss om förslag till havsplaner

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till statliga havsplaner för Sverige. Tyck gärna till om förslagen. Lämna dina synpunkter senast den 15 augusti.

Sidansvarig: Webbredaktionen