Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss

Remisser från Havs- och vattenmyndigheten

Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Remiss om anpassningar inför år 2018 vad gäller regelverk kring fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske

Vi vill ta del av era synpunkter på det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

Remiss av kommande vägledning om muddring och hantering av muddermassor

Vi vill ha era synpunkter på framtagen vägledning om muddring och hantering av muddermassor.
Information om regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten och inbjudan till att lämna synpunkter

Vi vill informera om att Helcoms och Ospars bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten nu finns tillgängliga och att ni som är intresserade kan lämna synpunkter till Havs- och vattenmyndigheten.

Förslag på ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö – Mosaic

Vi vill ha era synpunkter på förslaget till ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö (Mosaic). Till remissen följer även ett PM som speglar hur vi ser på ramverket och dess fortsatta utveckling.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss

Sidansvarig: Webbredaktionen