Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss

Remisser från Havs- och vattenmyndigheten

Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Remiss om redovisning och rapportering av makrill i elektronisk kustfiskejournal

Förlaget gäller att befälhavare som för kustfiskejournal ska registrera och rapportera sina fångster av makrill elektroniskt inom två dagar efter att redskapen vittjades.

Remiss om befälhavares skyldighet att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet

Vi önskar ta del av era synpunkter om det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

Remiss om förslag till havsplaner

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till statliga havsplaner för Sverige. Tyck gärna till om förslagen. Lämna dina synpunkter senast den 15 augusti.

Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Från den 3 augusti 2016 gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har tagit fram ett förslag till hanteringsprogram för signalkräftan som möjliggör att fiske och nyttjande av arten kan fortsätta förutsatt att den inte sprids ytterligare. Förslaget finns ute på remiss till den 12 april 2018.

Remiss av rapporten Samråd om inledande bedömning 2018

Vi vill ta del av era synpunkter på bedömningarna och materialet i rapporten Samråd om inledande bedömning 2018. Vi önskar särskilt få in synpunkter på metoder, data, faktafel och slutsatser i bedömningen.

Sidansvarig: Webbredaktionen