Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Datavärdsträff 2014 – dokumentation

Här finns presentationerna från Datavärdsträffen på Arken Hotel 2-3 december 2014.

Agenda för Datavärdsträff 2014PDF

Dag 1: Inledning
11:00 - 11:10

Inledning och praktisk informationPDF
Bertil Håkansson, Daniel Johansson

11:10 - 11:30
20 år med DatavärdskapPDF
Anders Foureaux, Lars Johan Hansson

Presentationer av datavärdskap
11:30 - 11:40

Sjöar och vattendrag (SLU)PDF
Pernilla Rönnback

11:40 - 11:50
Miljögifter i biota inklusive screening (IVL)PDF
Katarina Hansson, Håkan Blomgren

11:50 - 12:00
Metaller och miljögifter i sediment (SGU)PDF
Minna Severin

12:00 - 12:10
Grundvatten (SGU)PDF
Jakob Nisell

12:10 - 12:20
Jordbruksmark (SLU)
Katarina Kyllmar

13:30 - 14:10
Valideringstjänst – nuläge och pågående utvecklingPDF
Lars Johan Hansson

Valideringstjänst DemoPDF
Lars Burman

ValideringstjänstPDF
Minna Severin, Anders Thor

14:10 - 14:40
Stationsregister – nuläge och pågående utveckling del 1PDF
Anders Foureaux
Stationsregister – nuläge och pågående utveckling del 2PDF
Mats Dunkars

14:50 - 15:20
Webbtjänsten SHARKdata och öppen källkod/utvecklingPDF
Arnold Andreasson

15:50 - 16:15
AnalysportalenPDF
Oskar Kindvall

16:15 - 17:00
Öppna data för robotar ger tillgängliga data för människorPDF
Sverker Johansson

17:10 - 17:30
Kravfångst, användarråd och standardiseringsarbetePDF
Anders Foureaux

17:30 - 18:10
MiljöinformationssamverkanPDF
Anna Otmalm

MiljödatasamverkanPDF
Bertil Håkansson

Dag 2
08:15 – 09:00

Vokabulärer, Data Dictionary & RegistryPDF
Anders Foureaux

09:00 - 09:20
Kvalitetssäkring inom miljöövervakningenPDF
Elisabeth Sahlsten

09:20 - 09:40 
Myndighetsgemensam strategi för miljödatahanteringPDF
Ett pågående arbete mellan NV, HaV, Lst och Vattenmyndigheterna
Johan Westman

10:40 - 11:20
Presentation gruppdiskussion
Grupp 1PDF
Grupp 2PDF
Grupp 3PDF
Grupp 4PDF
Grupp 5PDF
Grupp 6PDF
Grupp 7PDF

11:20 - 11:35
Reflektioner från HaV på arbetet kring användarvillkorPDF
Frida Lenberg

11:45 - 11:55
Oceanografi och marinbiologi (SMHI)PDF
Arnold Andreasson, Martin Hansson

11:55 - 12:05
Arter (Adb SLU)PDF
Oskar Kindvall, Johan Liljeblad, Jonas Sandström

12:05 - 12:15
Fisk (SLU)PDF
Anders Kinnerbäck

12:15 - 12:25 
Luft (IVL)PDF
Håkan Blomgren

12:25 - 12:35
Atmosfärskemi (SMHI)PDF
Sofi Holmin Fridell

13:45 - 13:55
Badvatten (Folkhälsomyndigheten)PDF
Anette Hansen

13:55 - 14:05
NILS (SLU)PDF
Saskia Sandring

14:10 - 14:30
Från provtagning till åtgärd – VISS som beslutsstödssystemPDF
Niklas Holmgren

15:00 - 15:15
Miljödataportalen och InspirePDF
Birgitta Olsson

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2014-12-11
Uppdaterad: 2015-01-07

Sidansvarig: Webbredaktionen