Sökresultat

 • Miljöövervakning (1)
 • Undersökningstyper (1)
 • Senaste månaden (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)

 • Vägledningar (1)

 • Faktasida (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Dokument: Provfiske i Östersjöns kustområden - Djupstratifierat provfiske med Nordiska kustöversiktsnät

Provfiske i Östersjöns kustområden - Djupstratifierat provfiske med Nordiska kustöversiktsnät

Provfiske i kustområden görs för att beskriva fisksamhället i det undersökta området avseende artsammansättning och relativ förekomst av arter. För enskilda arter följs beståndsstrukturen i form av storleks- och åldersfördelning i fångsten