1. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 4 november 2020

  Det svenska yrkesfisket regleras till största delen av den gemensamma fiskeripolitiken, som beslutas inom EU. Det finns också ett flertal nationella lagar som reglerar fisket. HaV:s roll är bland annat att förvalta fisken och kontrollera att den som fiskar yrkesmässigt följer de regler som finns.

 2. Publicerad: 21 september 2018 Uppdaterad: 17 september 2020

 3. Publicerad: 19 november 2013 Uppdaterad: 17 september 2020

 4. Publicerad: 18 november 2013 Uppdaterad: 1 juli 2020

 5. Publicerad: 20 november 2013 Uppdaterad: 19 maj 2020

 6. Publicerad: 25 september 2014 Uppdaterad: 24 mars 2020

 7. Publicerad: 20 november 2013 Uppdaterad: 25 oktober 2019

 8. Publicerad: 21 november 2013 Uppdaterad: 13 januari 2015

 9. Publicerad: 21 november 2013 Uppdaterad: 21 januari 2015

 10. Publicerad: 21 november 2013 Uppdaterad: 21 januari 2015