Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2010:14) om uppgifter till den officiella statistiken

Registret senast uppdaterat 2011-07-07

Bemyndigande:

5 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Ikraftträdande:

2010-04-22

Ändringsversioner
Ändringar

 

 

2

HVMFS 2011:9 Pdf, 28.9 kB.

Ändr. 1, 2 §§

Bemyndigande: 5 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Ikraftträdande: 2011-07-01

1

FIFS 2011:17 Pdf, 24.1 kB.

Ändr. 1 §

Bemyndigande: 5 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Ikraftträdande: 2010-04-22

 

FIFS 2010:14 Pdf, 24.9 kB.

Ursprunglig utgåva

 

Publicerad: 2013-11-21
Uppdaterad: 2015-01-21
Sidansvarig: Webbredaktion