Fiskefartygs tillträde till hamnar (HVMFS 2017:8)

Registret senast uppdaterat 2022-12-19

Bemyndigande:

2 kap. 7 §, 5 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Trädde i kraft:

2017-07-01

Övrigt:


Celex: 32008R1005, 32009R1224, 32011R0404, 32016R1139, 32016R1627, 32016R2336


Ändringsversioner
Ändringar4

HVMFS 2022:22 Pdf, 33.1 kB.

Upphäv. 2 kap. 1 §, ändr. 1 kap. 1 § och 2 kap. 4, 6 och 9 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2023-01-01

3

HVMFS 2021:2 Pdf, 19.5 kB.

Ändr. 2 kap. 3 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2021-02-01

2

HVMFS 2018:16 Pdf, 15.8 kB.

Ändr. 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2018-10-15

1

HVMFS 2018:9 Pdf, 21.7 kB.


Ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 och 5 §§; ny 2 kap. 4 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2018-07-16


HVMFS Pdf, 29.5 kB.

2017:8 Pdf, 29.5 kB.

Ursprunglig utgåva


Publicerad: 2017-06-21
Uppdaterad: 2018-07-16
Sidansvarig: Webbredaktion