Fisketillsynsförordnanden (HVMFS 2018:1)

Registret senast uppdaterat 2021-01-28

Bemyndigande:

6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Trädde i kraft:

2018-04-02

Ändringsversioner
Ändringar2

HVMFS 2020:29PDF

Ändr. punkterna 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

Bemyndigande: 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2021-01-01

1

HVMFS 2019:18PDF

Ändr. 10 § och punkterna 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

Bemyndigande: 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2019-10-25


HVMFS 2018:1PDF

Rättelseblad


HVMFS 2018:1PDF

 Ursprunglig utgåva


Publicerad: 2013-11-20
Sidansvarig: Webbredaktion