Fisketillsynsförordnanden (HVMFS 2018:1)

Registret senast uppdaterat 2022-01-01

Bemyndigande:

6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Trädde i kraft:

2018-04-02

Ändringsversioner
Ändringar3

HVMFS 2021:25 Pdf, 131.6 kB.

Ändr. punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

Bemyndigande: 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2022-01-01

2

HVMFS 2020:29 Pdf, 114.7 kB.

Ändr. punkterna 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

Bemyndigande: 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2021-01-01

1

HVMFS 2019:18 Pdf, 117.5 kB.

Ändr. 10 § och punkterna 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

Bemyndigande: 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2019-10-25


HVMFS 2018:1 Pdf, 120.8 kB.

Rättelseblad


HVMFS 2018:1 Pdf, 224.1 kB.

 Ursprunglig utgåva


Publicerad: 2013-11-20
Uppdaterad: 2022-01-01
Sidansvarig: Webbredaktion