Sökresultat

  • Miljöövervakning (2)
  • Programområde Sötvatten (2)
  • Sötvatten (2)
  • Publikationer (2)
  • Publikation (2)
  • Publikation (2)
  • Visa fler

  • Mer än ett år sedan (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Sötvatten 2014

Sötvatten 2014

"Sötvatten - om miljötillståndet i Sveriges sjöar, vattendrag och grundvatten" är en årlig rapport som presenterar resultat från Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Publikation: Sötvatten 2013

Sötvatten 2013

"Sötvatten - om miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag" är en årlig rapport som presenterar resultat från Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i sjöar, vattendrag och grundvatten.