Sötvatten 2013

"Sötvatten - om miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag" är en årlig rapport som presenterar resultat från Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Omslag till rapport. Illustration.

I årets rapport av Sötvatten kopplar de flesta av artiklarna till något av, eller flera av, de tre fokusområdena som Havs- och vattenmyndigheten har pekat ut; Minskad övergödning i Östersjön, Hållbart fiske och Biologiska mångfald i rinnande vatten. Man kan bland annat läsa om att den svenska belastningen av näringsämnen på havet har minskat, fritidsfiskets påverkan på Vätternrödingen och om försöken att skapa livskraftiga bestånd av tjockskalig målarmussla i sydsvenska åar.

Annan intressant läsning är klimatförändringens påverkan på de svenska fjällsjöarna och förekomst av glacialrelikta kräftdjur i Vänern och Vättern.

En tryckt version av rapporten kan beställas via Havs- och vattenmyndighetens bibliotekarie Britta Carlström.

Relaterade publikationer

16 mar 2018: Sötvatten 2017

21 sep 2016: Sötvatten 2016

6 okt 2014: Sötvatten 2014

30 sep 2013: Sötvatten 2013

Publicerad: 2013-09-30
Uppdaterad: 2018-11-13
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information