Sötvatten 2017

Förändringens vindar blåser, så även över Sötvatten-rapporten. Från och med nästa år kommer Havs- och vattenmyndigheten att förändra rapporteringen av miljöövervakningen. Då slutar vi att trycka rapporten Sötvatten och samlar istället resultat från miljöövervakningen av alla vatten i en digital plattform.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Resultaten från miljöövervakningen av alla typer av vatten kommer då att ske samlat i en digital plattform som är under utveckling – Sveriges vattenmiljö. I och med detta slutar vi också att trycka rapporterna

Vissa förändringar syns redan i denna upplaga av Sötvatten.

Huvudanledningen till att vi vill samla rapporteringen av alla slags vatten på ett ställe är vare sig att rationalisera eller att spara tryckkostnader, utan att vi vill trycka på det faktum att olika vattenförekomster påverkar varandra och påverkas av varandra. Detta sätt att betrakta vattensystemen brukar kallas ”från källa till hav”.

Vi har lite försiktigt försökt att vrida årets Sötvatten åt det hållet. Den uppmärksamme läsaren lägger säkert märke till att artiklarna är sorterade så att de börjar med grundvatten, går via vattendrag och sjöar för att småningom nå flodmynningarna.

I övrigt bör läsaren känna igen sig

Det läggs en tämligen stor vikt vid utveckling och nya utmaningar i rapporten, allt från tekniska landvinningar i form av DNA-streckkodning och nya sensorer till mer strategiska förändringar inom grundvattenövervakning och genom handlingsplanen ”Full koll på våra vatten”. Tillsammans med de artiklar som beskriver resultat från mer traditionell övervakning hoppas vi kunna stilla läsarnas nyfikenhet och inte minst att visa att utvecklingen går framåt, och vi med den.

Trevlig läsning!

Relaterade publikationer

16 mar 2018: Sötvatten 2017

21 sep 2016: Sötvatten 2016

6 okt 2014: Sötvatten 2014

30 sep 2013: Sötvatten 2013

Publicerad: 2018-03-16
Sidansvarig: Webbredaktion