Sötvatten 2014

"Sötvatten - om miljötillståndet i Sveriges sjöar, vattendrag och grundvatten" är en årlig rapport som presenterar resultat från Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011

I årets rapport av Sötvatten kan man bland annat läsa om hur miljöövervakning i sötvatten en gång startade för snart 50 år sen, då som ett led i att komma tillrätta med Mälarens dåliga vattenkvalitet. Man kan även läsa om hur stränderna längs Vänern håller på att växa igen, om svårigheten att hitta representativa provtagningsplatser för grundvatten och om att forskare nu utvecklar kunskapen om hur bekämpningsmedel påverkar växter och djur i våra vatten.

Relaterade publikationer

16 mar 2018: Sötvatten 2017

21 sep 2016: Sötvatten 2016

6 okt 2014: Sötvatten 2014

30 sep 2013: Sötvatten 2013

Publicerad: 2014-10-06
Uppdaterad: 2018-11-13
Sidansvarig: Webbredaktion