Sökresultat

 • Fritidsfiske (48)
 • Senaste året (48)
 • Bidrag (1)
 • Fiskar (11)
 • Fiskevård (4)
 • Främmande arter (3)
 • Visa fler
 • Föreskrift (3)
 • Handel (1)
 • Kattegatt (7)
 • Kvoter (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Organisation (1)
 • Publikation (5)
 • Rapport (4)
 • Regler (24)
 • Remiss (1)
 • Ryggradslösa djur (7)
 • Skagerrak (7)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (2)
 • Statistik (8)
 • Vattenbruk (1)
 • Yrkesfiske (20)
 • Östersjön (9)

 • Yrkesfiske (1)
 • Sport- och fritidsfiske (24)
 • Miljöhot (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Föreskrifter (3)
 • Lagstiftning (1)
 • Data och statistik (6)
 • Kartor och Gis (2)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (6)

 • Faktasida (41)
 • Publikation (6)
 • Remiss (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (9)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: SM – Statistiska Meddelanden

SM – Statistiska Meddelanden

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Faktasida: Fiske på allmänt och enskilt vatten

Fiske på allmänt och enskilt vatten

Begreppen allmänt och enskilt vatten används ofta i olika lagtexter. Här kan du läsa hur man indelar vattenområdet i havet och landets stora insjöar.

Faktasida: Hummerfiske - regler

Hummerfiske - regler

Nya regler för hummerfisket infördes 2017. Detta för att beståndet ska få möjlighet att växa till sig. Här har vi samlat information och regler för vad som gäller under 2019.

Faktasida: Signalkräfta – regler för fiske och hantering

Signalkräfta – regler för fiske och hantering

För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Även i Vättern får du fiska signalkräfta utan tillstånd under tre på varandra följande helger med start den sista fredagen i augusti.

Publikation: Så förvaltas fiskresursen

Så förvaltas fiskresursen

Fisken i havet är en resurs som rör sig fritt över nationella gränser. EU har därför en gemensam fiskeripolitik (GFP). Många arter som är viktiga för Sverige regleras inte i GFP och förvaltas därför nationellt.

Faktasida: Fiskereglering i skyddade områden

Fiskereglering i skyddade områden

Fiske regleras i marina skyddade områden för att skydda känslig natur och nå bevarandemålen för området. Marina skyddade områden är havsområden som har ett lagligt skydd. Det kan exempelvis vara marina naturreservat, Natura 2000-områden eller marina nationalparker.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Den 14:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Faktasida: Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Faktasida: Gädda - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar i Östersjön

Gädda - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar i Östersjön

Minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter gädda i Östersjön.