Sökresultat

 • Fritidsfiske (56)
 • Senaste året (56)
 • Bidrag (1)
 • Fiskar (12)
 • Fiskevård (6)
 • Fredade arter (1)
 • Visa fler
 • Främmande arter (3)
 • Föreskrift (4)
 • Handel (2)
 • Kattegatt (9)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Organisation (1)
 • Publikation (7)
 • Rapport (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (30)
 • Remiss (1)
 • Ryggradslösa djur (9)
 • Skagerrak (9)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (3)
 • Statistik (7)
 • Vattenbruk (2)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (23)
 • Östersjön (11)

 • Yrkesfiske (1)
 • Sport- och fritidsfiske (30)
 • Arter (2)
 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Föreskrifter (4)
 • Lagstiftning (1)
 • Data och statistik (5)
 • Kartor och Gis (1)
 • Konventioner (2)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (6)

 • Faktasida (49)
 • Publikation (5)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (1)

 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (8)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Datainsamling inom EU:s gemensamma fiskerpolitik

Datainsamling inom EU:s gemensamma fiskerpolitik

Data Collection Framework, DCF, är en ram för att EU-länderna ska kunna samla in, hantera och dela data och statistik från yrkesfisket, fritidsfisket och vattenbruket.

Faktasida: Frågor och svar om hantering av signalkräfta

Frågor och svar om hantering av signalkräfta

Under 2015 klassade EU signalkräftan som en invasiv främmande art. Året därpå ändrades reglerna för fiske av signalkräfta i Sverige. Vi har samlat vanliga frågor och svar om den nya lagstiftningen.

Faktasida: Regler för fiske av flodkräfta och signalkräfta

Regler för fiske av flodkräfta och signalkräfta

För att få fiska kräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller vara fiskerättsinnehavare med eget vatten – men det finns ett undantag. I Vättern får allmänheten fiska kräftor utan särskilt tillstånd från och med den andra fredagen i augusti till och med den andra söndagen i september.

Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Faktasida: Fiskekartan

Fiskekartan

På fiskekartan.se hittar du information om alla Sveriges fiskevårdsområden. Du kan se vilka fiskarter som finns i olika områden och hitta information om fiskekort och föreningar.

Faktasida: Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fiske efter nedan angivna arter är förbjudet under de tider och i de områden som följer.

Faktasida: Statistiska Meddelanden 2018

Statistiska Meddelanden 2018

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Den 14:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Faktasida: Kan jag sälja fångst jag fått vid fritidsfiske?

Kan jag sälja fångst jag fått vid fritidsfiske?

Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst. Det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk. Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten omfattas inte av förbudet.

Faktasida: Fånga och släppa tillbaka

Fånga och släppa tillbaka

Catch and release, fånga och släppa tillbaka, blir allt vanligare inom sportfisket och innebär att den fångade fisken krokas av och släpps tillbaka i vattnet.