Sökresultat

 • Fritidsfiske (50)
 • Senaste året (50)
 • Bidrag (1)
 • Fiskar (12)
 • Fiskevård (4)
 • Fredade arter (1)
 • Visa fler
 • Främmande arter (2)
 • Föreskrift (4)
 • Handel (1)
 • Kattegatt (7)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Organisation (1)
 • Publikation (7)
 • Rapport (3)
 • Regler (26)
 • Remiss (1)
 • Ryggradslösa djur (7)
 • Skagerrak (7)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (4)
 • Statistik (7)
 • Vattenbruk (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (20)
 • Östersjön (9)

 • Yrkesfiske (1)
 • Sport- och fritidsfiske (26)
 • Arter (1)
 • Miljöhot (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Föreskrifter (4)
 • Lagstiftning (1)
 • Data och statistik (5)
 • Kartor och Gis (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (6)

 • Faktasida (44)
 • Publikation (5)
 • Remiss (1)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (3)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för laxfiske.

Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Faktasida: SM – Statistiska Meddelanden

SM – Statistiska Meddelanden

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Faktasida: Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Faktasida: Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36)

Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36)

Start Föreskrifter Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36) Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36) Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2019-11-01 Bemyndigande : 2 kap. 3, 7 och 12 §§, 6 kap. 2 och 8 §§

Faktasida: Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Redskap, minimimått och fiskemetoder för fiske efter krabba.

Faktasida: Fångststatistik för fritidsfisket

Fångststatistik för fritidsfisket

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för officiell statistik inom fiskets område. Statistiken har på HaV:s uppdrag producerats av Statistiska centralbyrån, SCB.

Publikation: Fritidsfisket i Sverige

Fritidsfisket i Sverige

En inblick i fritidsfiskets omfattning under åren 2013-2017.

Faktasida: Spökgarn och andra förlorade redskap

Spökgarn och andra förlorade redskap

Gamla fiskeredskap som blivit kvar i hav och sjöar kan fortsätta att fiska och snärja in fåglar, fiskar och andra marina djur år efter år. Problemet är uppmärksammat och flera organisationer arbetar för att städa bort gamla redskap.

Publikation: Resurs- och miljööversikt 2012

Resurs- och miljööversikt 2012

Här kan du läsa om den aktuella situationen för fler än 40 olika fisk- och kräftdjursarter i hav och sötvatten, om yrkesfiskets fångster och utveckling samt om miljösituationen föregående år och hur det påverkat livet i hav och sjöar.