Sökresultat

 • Fritidsfiske (3)
 • Senaste veckan (3)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Statistik (2)
 • Yrkesfiske (2)

 • Miljöhot (1)
 • Data och statistik (2)

 • Faktasida (3)

 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (3)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: SM-Statistiska Meddelanden 2019

SM-Statistiska Meddelanden 2019

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Faktasida: Fångststatistik för fritidsfisket

Fångststatistik för fritidsfisket

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för officiell statistik inom fiskets område. Statistiken har på HaV:s uppdrag producerats av Statistiska centralbyrån, SCB.

Faktasida: Spökgarn och andra förlorade redskap

Spökgarn och andra förlorade redskap

Gamla fiskeredskap som blivit kvar i hav och sjöar kan fortsätta att fiska och snärja in fåglar, fiskar och andra marina djur år efter år. Problemet är uppmärksammat och flera organisationer arbetar för att städa bort gamla redskap.