Sökresultat

 • Fritidsfiske (4)
 • Senaste månaden (4)
 • Fiskar (1)
 • Fiskevård (1)
 • Främmande arter (1)
 • Regler (2)
 • Visa fler
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Statistik (1)
 • Yrkesfiske (3)
 • Östersjön (1)

 • Sport- och fritidsfiske (2)
 • Data och statistik (1)
 • Kartor och Gis (1)

 • Faktasida (4)

 • Senaste året (4)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: SM – Statistiska Meddelanden

SM – Statistiska Meddelanden

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Dokument: Hanteringsområde - signalkräfta - geografisk information

Hanteringsområde - signalkräfta - geografisk information

Karta över hanteringsområde för signalkräfta har tagits fram till nya föreskrifter.

Faktasida: Signalkräfta – regler för fiske och hantering

Signalkräfta – regler för fiske och hantering

För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Även i Vättern får du fiska signalkräfta utan tillstånd under tre på varandra följande helger med start den fjärde fredagen i augusti.

Faktasida: Gädda - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar i Östersjön

Gädda - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar i Östersjön

Minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter gädda i Östersjön.