Sökresultat

 • Fritidsfiske (3)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Mer än ett år sedan (3)
 • Främmande arter (1)
 • Handel (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Visa fler
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (1)
 • Remiss (2)
 • Yrkesfiske (2)

 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (2)

 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Remiss: Remiss gällande ändrade fiskeregler

Remiss gällande ändrade fiskeregler

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, går idag ut med en remiss angående ändrade fiskeregler för Västernorrlands- till norra Uppsala läns kust.

Faktasida: Laxförvaltning (2015)

Laxförvaltning (2015)

Havs- och vattenmyndigheten ska, efter samråd med Statens Jordbruksverk, ta fram förslag på hur förvaltningen av lax och öring i svenska vatten bör utvecklas och utformas.

Remiss: Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Från den 3 augusti 2016 gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har tagit fram ett förslag till hanteringsprogram för signalkräftan som möjliggör att fiske och nyttjande av arten kan fortsätta förutsatt att den inte sprids ytterligare. Förslaget finns ute på remiss till den 12 april 2018.