Sökresultat

 • Fritidsfiske (87)
 • Fiskar (18)
 • Fiskevård (11)
 • Fredade arter (1)
 • Främmande arter (4)
 • Föreskrift (4)
 • Visa fler
 • Handel (2)
 • Kattegatt (9)
 • Kvoter (1)
 • Lagstiftning (2)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (6)
 • Organisation (1)
 • Publikation (25)
 • Rapport (11)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Regler (35)
 • Remiss (2)
 • Restaurering (1)
 • Ryggradslösa djur (13)
 • Skagerrak (9)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (10)
 • Statistik (10)
 • Vattenbruk (2)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (45)
 • Östersjön (12)

 • Yrkesfiske (1)
 • Sport- och fritidsfiske (35)
 • Arter (1)
 • Miljöhot (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Föreskrifter (4)
 • Lagstiftning (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Data och statistik (8)
 • Kartor och Gis (2)
 • Konventioner (2)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (2)
 • Publikationer (27)

 • Faktasida (58)
 • Publikation (26)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (2)

 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (10)
 • Senaste året (41)
 • Mer än ett år sedan (46)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskereglering i skyddade områden

Fiskereglering i skyddade områden

Fiske regleras i marina skyddade områden för att skydda känslig natur och nå bevarandemålen för området. Marina skyddade områden är havsområden som har ett lagligt skydd. Det kan exempelvis vara marina naturreservat, Natura 2000-områden eller marina nationalparker.

Faktasida: Fiskefria områden

Fiskefria områden

Fiskefria områden kan vara en bra komplettering till andra fiskeregleringar för att hjälpa lokala fiskbestånd som påverkats av högt fisketryck. Det kan ge en förhållandevis snabb återhämtning av försvagade bestånd.

Faktasida: Regler och information till skydd av arter

Regler och information till skydd av arter

För vissa arter finns minimimått, fredningstider och speciella områden där arten är fredad. Läs mer om vad som gäller för några av arterna nedan.

Faktasida: SM-Statistiska Meddelanden 2019

SM-Statistiska Meddelanden 2019

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Faktasida: Fångststatistik för fritidsfisket

Fångststatistik för fritidsfisket

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för officiell statistik inom fiskets område. Statistiken har på HaV:s uppdrag producerats av Statistiska centralbyrån, SCB.

Faktasida: Spökgarn och andra förlorade redskap

Spökgarn och andra förlorade redskap

Gamla fiskeredskap som blivit kvar i hav och sjöar kan fortsätta att fiska och snärja in fåglar, fiskar och andra marina djur år efter år. Problemet är uppmärksammat och flera organisationer arbetar för att städa bort gamla redskap.

Faktasida: Fakta om fritidsfiske

Fakta om fritidsfiske

Varje år ägnar cirka 1,6 miljoner svenskar sin fritid åt fiske i hav, sjöar och vattendrag. En tredjedel av utövarna är kvinnor. Att fritidsfiske är så populärt beror förstås på att Sverige är ett land rikt på sjöar, vattendrag och kustvatten. Vår unika allemansrätt och svenskarnas generellt stora intresse för friluftsliv är en annan förklaring.

Faktasida: Signalkräfta – regler för fiske och hantering

Signalkräfta – regler för fiske och hantering

För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Även i Vättern får du fiska signalkräfta utan tillstånd under tre på varandra följande helger med start den fjärde fredagen i augusti.

Dokument: Hanteringsområde - signalkräfta - geografisk information

Hanteringsområde - signalkräfta - geografisk information

Karta över hanteringsområde för signalkräfta har tagits fram till nya föreskrifter.

Faktasida: Fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37)

Fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37)

Start Föreskrifter Fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37) Fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37) Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2020-07-01 Övrigt : Upph. FIFS 1993:32 Trädde i kraft : 2004-12-01 Bemyndigande: 2 kap. 7, 8, 12