Sökresultat

 • Fritidsfiske (85)
 • Bidrag (1)
 • Fiskar (17)
 • Fiskevård (12)
 • Fredade arter (1)
 • Främmande arter (4)
 • Visa fler
 • Föreskrift (4)
 • Handel (2)
 • Kattegatt (9)
 • Lagstiftning (2)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (5)
 • Organisation (1)
 • Publikation (24)
 • Rapport (9)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Regler (34)
 • Remiss (2)
 • Restaurering (1)
 • Ryggradslösa djur (12)
 • Skagerrak (9)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (10)
 • Statistik (10)
 • Vattenbruk (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (42)
 • Östersjön (12)

 • Yrkesfiske (1)
 • Sport- och fritidsfiske (35)
 • Arter (1)
 • Miljöhot (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Föreskrifter (4)
 • Lagstiftning (1)
 • Data och statistik (8)
 • Kartor och Gis (2)
 • Konventioner (2)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (2)
 • Publikationer (25)

 • Faktasida (58)
 • Publikation (24)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (2)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (8)
 • Senaste året (49)
 • Mer än ett år sedan (36)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Signalkräfta – regler för fiske och hantering

Signalkräfta – regler för fiske och hantering

För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Även i Vättern får du fiska signalkräfta utan tillstånd under tre på varandra följande helger med start den sista fredagen i augusti.

Faktasida: SM – Statistiska Meddelanden

SM – Statistiska Meddelanden

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Faktasida: Gädda - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar i Östersjön

Gädda - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar i Östersjön

Minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter gädda i Östersjön.

Faktasida: SM-Statistiska Meddelanden 2019

SM-Statistiska Meddelanden 2019

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Faktasida: Fångststatistik för fritidsfisket

Fångststatistik för fritidsfisket

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för officiell statistik inom fiskets område. Statistiken har på HaV:s uppdrag producerats av Statistiska centralbyrån, SCB.

Faktasida: Statistiska Meddelanden 2016

Statistiska Meddelanden 2016

Inom statistikområdet fiske ingår för närvarande uppgifter om fisk- och skaldjursfångster samt försäljningsvärdet i första handelsledet, det vill säga hos de företag som köper fisken direkt från fiskaren.

Faktasida: Statistiska Meddelanden 2018

Statistiska Meddelanden 2018

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Faktasida: Fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37)

Fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37)

Start Föreskrifter Fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37) Fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37) Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2020-01-01 Övrigt : Upph. FIFS 1993:32 Trädde i kraft : 2004-12-01 Bemyndigande: 2 kap. 7, 8, 12

Dokument: Hanteringsområde - signalkräfta

Hanteringsområde - signalkräfta

Karta över hanteringsområde för signalkräfta har tagits fram till nya föreskrifter.

Faktasida: Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36)

Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36)

Start Föreskrifter Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36) Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36) Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2019-11-01 Bemyndigande : 2 kap. 3, 7 och 12 §§, 6 kap. 2 och 8 §§