Sökresultat

 • Kattegatt (6)
 • Östersjön (6)
 • Mer än ett år sedan (6)
 • Fritidsfiske (3)
 • Jordbruk (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Visa fler
 • Publikation (3)
 • Rapport (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (3)
 • Skagerrak (6)
 • Små avlopp (1)
 • Övergödning (1)

 • Sport- och fritidsfiske (3)
 • Publikationer (3)

 • Faktasida (3)
 • Publikation (3)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fiske efter nedan angivna arter är förbjudet under de tider och i de områden som följer.

Faktasida: Maskstorlekar vid nätfiske

Maskstorlekar vid nätfiske

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilken maskstorlek som gäller vid fiske med nät.

Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Faktasida: Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna ska märkas ut.

Publikation: Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Rapporten presenterar den källfördelade kväve- och fosforbelastningen på Sveriges vatten och omgivande hav, avseende år 2014.

Publikation: Variability and Trends of Phytoplankton in the Baltic Sea and Kattegat-Skagerrak

Variability and Trends of Phytoplankton in the Baltic Sea and Kattegat-Skagerrak

Rapporten syftar till att beskriva resultat från analys av tidsserier från marina miljöövervakningsprogram i Sverige med avseende på växtplankton.