1. Publicerad: 10 september 2019

  Ett av de 20 pilotområdena i LEVA är avrinningsområdet för Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund har problem med växtnäring – Flera av vattnen uppnår inte god status.

 2. Publicerad: 6 september 2019

  I veckan besökte tjugotalet danska oplandskonsulenter våra svenska åtgärdssamordnare i Skåne och Halland samt två större åtgärdsprojekt. Målet var erfarenhetsutbyte och att lära av varandra.

 3. Publicerad: 23 maj 2019

  I april besökte åtgärdssamordnarna projektet Levande kust vid Björnöfjärden

 4. Publicerad: 26 februari 2019

  Den 26 februari 2019 hölls ett uppstartsmöte med alla 20 pilotområden.

 5. Publicerad: 15 februari 2019

 6. Publicerad: 20 december 2018

 7. Publicerad: 20 juni 2018

 8. Publicerad: 23 september 2020

  I september månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om två aktuella domar från Mark- och miljödomstolen, nya standarder från SIS och hur man jobbar med små avloppsanläggningar i USA.

 9. Publicerad: 3 juli 2020

  I juli månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om konsumenträtt, nytt material för att utveckla e-tjänst för ansökan och att få känner till att ROT-avdrag medges för enskilt avlopp.

 10. Publicerad: 7 maj 2020

  Här kommer maj månads nyhetsbrev som handlar om projektet Smartare miljöinformation, webbutbildning i GIS-stöd och en ny rapport.