Aktuellt 30 juni 2023

Råd för Västerhavet för 2024

Den 30 juni presenterade Internationella havsforskningsrådet, ICES, sina vetenskapliga råd för vissa fisk- och skaldjursbestånd i Västerhavet inför kvotförhandlingarna 2024.

Foto: Natalie Greppi.

De flesta bestånd fiskas hållbart

ICES underlag visar att de flesta bestånd som rådgivningen omfattar, fiskas på hållbara nivåer. Det gäller bland annat gråsej, kolja, kummel och rödspotta.

Noll-råd

En del av Västerhavets fiskbestånd är dock fortsatt på låga nivåer. Torsk i Kattegatt och sill i västra beståndet i Östersjön (som också förekommer i Skagerrak och Kattegatt) är i fortsatt i mycket dåligt skick, och ICES lämnar ett noll-råd för de bestånden. Det innebär att ICES avråder helt från fiske.

Rekommenderar sänkt kvot för räka

Rådgivning för nordhavsräka publicerades tidigare i juni. Beståndet bedöms vara på relativt låga nivåer för närvarande och därför rekommenderar ICES en sänkning av fiskekvoten med 47 procent.

Fler råd kommer under hösten

För havskräfta publiceras den vetenskapliga rådgivningen under hösten.

När det gäller torsk i Nordsjön och i Skagerrak släpps den vetenskapliga rådgivningen i september. Internationella havsforskningsrådet har granskat beståndets utbredning och kommit fram till att det rör sig om tre delbestånd, som också täcker områden väster om Skottland. När ICES råd för torsk släpps i september inleds arbetet med att ta fram förvaltningsåtgärder.

Rådgivningen finns att läsa på ICES hemsida

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2023-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion