Aktuellt 30 juni 2023

Råd för Västerhavet för 2024

Den 30 juni presenterade Internationella havsforskningsrådet, ICES, sina vetenskapliga råd för vissa fisk- och skaldjursbestånd i Västerhavet inför kvotförhandlingarna 2024.

Foto: Natalie Greppi.

De flesta bestånd fiskas hållbart

ICES underlag visar att de flesta bestånd som rådgivningen omfattar, fiskas på hållbara nivåer. Det gäller bland annat gråsej, kolja, kummel och rödspotta.

Noll-råd

En del av Västerhavets fiskbestånd är dock fortsatt på låga nivåer. Torsk i Kattegatt och sill i västra beståndet i Östersjön (som också förekommer i Skagerrak och Kattegatt) är i fortsatt i mycket dåligt skick, och ICES lämnar ett noll-råd för de bestånden. Det innebär att ICES avråder helt från fiske.

Rekommenderar sänkt kvot för räka

Rådgivning för nordhavsräka publicerades tidigare i juni. Beståndet bedöms vara på relativt låga nivåer för närvarande och därför rekommenderar ICES en sänkning av fiskekvoten med 47 procent.

Fler råd kommer under hösten

För havskräfta publiceras den vetenskapliga rådgivningen under hösten.

När det gäller torsk i Nordsjön och i Skagerrak släpps den vetenskapliga rådgivningen i september. Internationella havsforskningsrådet har granskat beståndets utbredning och kommit fram till att det rör sig om tre delbestånd, som också täcker områden väster om Skottland. När ICES råd för torsk släpps i september inleds arbetet med att ta fram förvaltningsåtgärder.

Rådgivningen finns att läsa på ICES hemsida

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion