Aktuellt 6 juli 2023

Spårbarhet för fiskeriprodukter

Nu utvecklar Havs- och vattenmyndigheten det svenska kontrollsystem som gör produkter från fiske och vattenbruk spårbara från hav till butik.

Hundratals fiskar av sorten siklöja ligger huller om buller ovanpå varandra med fiskkropparna åt olika håll.

Foto: Eva S Andersson/Havs- och vattenmyndigheten

- Dagens system har uppfattats som för omfattande och administrativt betungande, säger avdelningschef Niclas Törnell på avdelningen för fiskerikontroll.

- Vi påbörjar nu införandet av ett förenklat system som har tagits fram i samarbete med Livsmedelsverket och nära dialog med branschen. Jag är nöjd med att vi har hittat en rimlig balans mellan å ena sidan arbetsbördan för dem som handlar med fisk och skaldjur och berörs av spårbarhetsreglerna och å andra sidan behovet av att kontrollera fångsterna för att minimera risken för olagligt fiske.

Här är de viktigaste förändringarna i korthet

 • De som köper fångsten av fiskaren, så kallade fångstmottagare, ska även i fortsättningen registrera det ursprungliga partiet i HaV:s digitala spårbarhetssystem.
 • Varje försäljningsled där produkterna säljs vidare fram till dess de når detaljhandeln ska dokumentera och dela informationen om partierna.
 • Havs- och vattenmyndigheten ska undersöka möjligheten för aktörerna att använda dagens digitala plattform till självkostnadspris under en övergångsperiod.
 • Livsmedelsverket ansvarar för den fysiska kontrollen av spårbarheten för de fisk- och vattenbruksprodukter som berörs av kraven. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för administrativa kontroller av spårbarheten. Samtliga aktörer ska lämna information till HaV eller Livsmedelsverket om myndigheterna begär det för att kunna kontrollera spårbarheten.

Fakta

Kraven på särskild spårbarhet av vissa produkter från fiske och vattenbruk regleras av EU och är ett verktyg för att minimera olagligt och orapporterat fiske.

Statskontoret gjorde en översyn av Sveriges kontrollsystem under 2021 och föreslog en rad förenklingar i den svenska tillämpningen av EU:s regelverk. Havs- och vattenmyndigheten fick därefter i uppdrag av regeringen att analysera och genomföra förbättringar i systemet.

Den 6 juli 2023 beslutade HaV:s generaldirektör att det förenklade kontrollsystemet ska införas. I början av 2025 planeras alla ändringar i lagar och uppdrag till berörda myndigheter vara genomförda och det förenklade systemet vara på plats. 

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2024-02-22

  Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

 2. Aktuellt 2024-02-21

  Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

 3. Aktuellt 2024-02-21

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2023-07-06
Sidansvarig: Webbredaktion