Aktuellt 6 juli 2023

Spårbarhet för fiskeriprodukter

Nu utvecklar Havs- och vattenmyndigheten det svenska kontrollsystem som gör produkter från fiske och vattenbruk spårbara från hav till butik.

Hundratals fiskar av sorten siklöja ligger huller om buller ovanpå varandra med fiskkropparna åt olika håll.

Foto: Eva S Andersson/Havs- och vattenmyndigheten

- Dagens system har uppfattats som för omfattande och administrativt betungande, säger avdelningschef Niclas Törnell på avdelningen för fiskerikontroll.

- Vi påbörjar nu införandet av ett förenklat system som har tagits fram i samarbete med Livsmedelsverket och nära dialog med branschen. Jag är nöjd med att vi har hittat en rimlig balans mellan å ena sidan arbetsbördan för dem som handlar med fisk och skaldjur och berörs av spårbarhetsreglerna och å andra sidan behovet av att kontrollera fångsterna för att minimera risken för olagligt fiske.

Här är de viktigaste förändringarna i korthet

 • De som köper fångsten av fiskaren, så kallade fångstmottagare, ska även i fortsättningen registrera det ursprungliga partiet i HaV:s digitala spårbarhetssystem.
 • Varje försäljningsled där produkterna säljs vidare fram till dess de når detaljhandeln ska dokumentera och dela informationen om partierna.
 • Havs- och vattenmyndigheten ska undersöka möjligheten för aktörerna att använda dagens digitala plattform till självkostnadspris under en övergångsperiod.
 • Livsmedelsverket ansvarar för den fysiska kontrollen av spårbarheten för de fisk- och vattenbruksprodukter som berörs av kraven. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för administrativa kontroller av spårbarheten. Samtliga aktörer ska lämna information till HaV eller Livsmedelsverket om myndigheterna begär det för att kunna kontrollera spårbarheten.

Fakta

Kraven på särskild spårbarhet av vissa produkter från fiske och vattenbruk regleras av EU och är ett verktyg för att minimera olagligt och orapporterat fiske.

Statskontoret gjorde en översyn av Sveriges kontrollsystem under 2021 och föreslog en rad förenklingar i den svenska tillämpningen av EU:s regelverk. Havs- och vattenmyndigheten fick därefter i uppdrag av regeringen att analysera och genomföra förbättringar i systemet.

Den 6 juli 2023 beslutade HaV:s generaldirektör att det förenklade kontrollsystemet ska införas. I början av 2025 planeras alla ändringar i lagar och uppdrag till berörda myndigheter vara genomförda och det förenklade systemet vara på plats. 

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2023-09-21

  Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

 2. Aktuellt 2023-09-18

  Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

 3. Aktuellt 2023-09-14

  Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-07-06
Sidansvarig: Webbredaktion