Aktuellt 3 juli 2023

Sök ekonomiskt bidrag för att delta i Ices

Ansökningsperioden är förlängd med sista ansökningsdag 20 september 2023.

Foto: Natalie Greppi/Havs- och vattenmyndigheten

Forskningsrådet Formas bidrar med 500 000 kr till svenska forskare för att delta i olika arbetsgrupper inom det Internationella havsforskningsrådet, Ices, under 2023.

Syftet är att stödja ett mer långsiktigt kunskapsbyggande, en kompetensbreddning samt att skapa ett bredare nätverk av forskare som kan bidra till den plattform för havsmiljöforskning som Ices utgör.

– Svenska forskare som deltar i expertgrupper inom Ices tillför expertis. Samtidigt kan de ta del av kunskap från hela världen, säger Emma Sernland, utredare vid HaV.

I samråd med HaV och Sveriges delegat i Ices vetenskapliga kommitté bistår Havsmiljöinstitutet Formas med att göra ett urval bland de ansökningar som kommer in. Baserat på detta underlag fattar Formas beslut om vilka forskare som ska få bidrag. Budgeten beräknas täcka kostnader för sammanlagt åtta forskare att delta i olika arbetsgrupper. Ansök senast den 20 september 2023.

HaV arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

– Tack vare det nationella forskningsprogrammet hav och vatten kan vi öka Sveriges deltagande i ICES-arbetsgrupper som är viktiga för förvaltningen. Detta leder till bättre kunskap och beslutsunderlag för havsförvaltningen, inklusive EUs och den nationella förvaltningen av fisk, säger Mats Svensson, chef för havsförvaltningsavdelningen på HaV.

Läs mer på Havsmiljöinstitutets webbplats

Vad är Ices?

Ices är en mellanstatlig organisation med målsättningen att utveckla och dela vetenskaplig kunskap om marina ekosystem och de tjänster som dessa ger. Kunskapen används för att ge vetenskapliga råd om bevarande, förvaltning och hållbart nyttjande.
Redan idag deltar många svenska forskare i Ices olika arbetsgrupper och finansieras då främst av de myndigheter och institut som är uppdragsgivare. Det finns dock behov av en kompletterande finansiering, då forskning ofta har en lång tidshorisont.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-07-03
Sidansvarig: Webbredaktion