Aktuellt 3 juli 2023

Sök ekonomiskt bidrag för att delta i Ices

Ansökningsperioden är förlängd med sista ansökningsdag 20 september 2023.

Foto: Natalie Greppi/Havs- och vattenmyndigheten

Forskningsrådet Formas bidrar med 500 000 kr till svenska forskare för att delta i olika arbetsgrupper inom det Internationella havsforskningsrådet, Ices, under 2023.

Syftet är att stödja ett mer långsiktigt kunskapsbyggande, en kompetensbreddning samt att skapa ett bredare nätverk av forskare som kan bidra till den plattform för havsmiljöforskning som Ices utgör.

– Svenska forskare som deltar i expertgrupper inom Ices tillför expertis. Samtidigt kan de ta del av kunskap från hela världen, säger Emma Sernland, utredare vid HaV.

I samråd med HaV och Sveriges delegat i Ices vetenskapliga kommitté bistår Havsmiljöinstitutet Formas med att göra ett urval bland de ansökningar som kommer in. Baserat på detta underlag fattar Formas beslut om vilka forskare som ska få bidrag. Budgeten beräknas täcka kostnader för sammanlagt åtta forskare att delta i olika arbetsgrupper. Ansök senast den 20 september 2023.

HaV arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

– Tack vare det nationella forskningsprogrammet hav och vatten kan vi öka Sveriges deltagande i ICES-arbetsgrupper som är viktiga för förvaltningen. Detta leder till bättre kunskap och beslutsunderlag för havsförvaltningen, inklusive EUs och den nationella förvaltningen av fisk, säger Mats Svensson, chef för havsförvaltningsavdelningen på HaV.

Läs mer på Havsmiljöinstitutets webbplats

Vad är Ices?

Ices är en mellanstatlig organisation med målsättningen att utveckla och dela vetenskaplig kunskap om marina ekosystem och de tjänster som dessa ger. Kunskapen används för att ge vetenskapliga råd om bevarande, förvaltning och hållbart nyttjande.
Redan idag deltar många svenska forskare i Ices olika arbetsgrupper och finansieras då främst av de myndigheter och institut som är uppdragsgivare. Det finns dock behov av en kompletterande finansiering, då forskning ofta har en lång tidshorisont.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2023-07-03
Sidansvarig: Webbredaktion