Aktuellt 21 augusti 2023

Hitta på sidan

Förlängd fredningstid och fångstbegränsning för öring längs Gotlands kustvatten

Havs- och vattenmyndigheten förlänger fredningstiden i 25 mynningsområden längs Gotlands kuster med två månader. Samtidigt begränsas fångster av öring då arten är särskilt skyddsvärd. De nya föreskrifterna gäller från och med 1 september i år.

Havsöring

Havsöring. Foto: Lars Vallin

Bestånden av havsöring längs Gotlands kuster har, liksom öringbestånden i hela Egentliga Östersjön, minskat under de senaste tio åren. Lekframgång beror till största del på hur mycket vuxen fisk som kan ta sig upp till lekområdena i vattendragen, men också lekområdenas kvalitet och karaktär. Orsaker till att öringens lekframgång påverkas negativt är övergödning, kanalisering, vandringshinder, vattenkraftutnyttjande och låg vattenföring sommartid på grund av ett utdikat landskap. Öringens förutsättningar kommer därmed också försämras i ett varmare klimat framför allt med kraftigt fluktuerande nederbördsmängder och längre perioder av torka.

- Syftet med de nya föreskrifterna är att minska påverkan från fisket främst på lekmogen vuxen fisk i kustfasen av öringens livscykel. Fler öringar ska ha möjlighet att nå sina lekområden. Mynningsområdena är flaskhalsar för fortsatt lekframgång och därför är det viktigt att freda öringen under den tid öringen faktiskt befinner sig där, säger Martin Karlsson.

Längre fredningstid

Fredningstiden i 25 befintliga fredningsområden förlängs med två månader, från den 1 september till och med 31 januari istället för 1 oktober till och med 31 december.

- Att förlänga fredningstiden med en månad i varje ände beror på att lekfisken samlas i närheten av vattendragen redan tidigt under hösten i september månad. I ett förändrat klimat med torra höstar har det ibland dröjt innan öringen kan ta sig upp i många av åarna och det är inte ovanligt att leken nu sker först i slutet av december och in i januari. Därför kan det simma havsöringar som ännu inte lekt utanför åarna även i januari och dessa ska nu skyddas genom de nya föreskrifterna, säger Martin Karlsson.

Fångstbegränsning om en vild öring per person och dag

I början av året skickade länsstyrelsen Gotlands län in en begäran till Havs- och vattenmyndigheten om att ytterligare skydda havsöringen regionalt. Även internationella havsforskningsrådet (Ices) rådgivning för öring i området pekar på att försiktighetsansatsen bör tillämpas. Allt kommersiellt fiske och fritidsfiske i Egentliga Östersjön bör därför minska för att skydda de återstående populationerna av vild havsöring i regionen, både lokalt och utmed deras vandringsvägar.

2020 införde Havs- och vattenmyndigheten en fångstbegränsning så att det endast är tillåtet att med handredskap och ryssjor fånga och behålla högst en vild öring per person och dag. Regeln gällde allt vatten från och med Kalmar län till och med Västernorrlands län, Gotland exkluderat.

- Nu omfattas även Gotlands kustvatten av regeln, vilket är bra både för öringen och det blir enklare ur ett regelperspektiv. Vi har en nära dialog med länsstyrelsen Gotland och får gemensamt följa upp effekterna och den fortsatta utvecklingen av öringen längs Gotlands kuster och i vattendragen framåt, säger Martin Karlsson.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-08-21
Sidansvarig: Webbredaktion