Aktuellt 1 september 2023

Hitta på sidan

Får man fiska de invasiva stillahavsostronen?

Stillahavsostron eller japanskt jätteostron är en invasiv främmande art som funnits i Sverige i knappt 20 år. Stillahavsostronet finns inte med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter och därmed finns heller inget lagkrav på att bekämpa arten.

Stillahavsostron i hand

Bara markägare eller den som har fiskerätt får fiska stillahavsostron. Foto: Maja Kristin Nylander.

Men arten breder snabbt ut sig, många känner till att den är invasiv och Havs- och vattenmyndigheten får frågor om man får plocka stillahavsostron på till exempel badplatser för att hjälpa till att ta bort arten.

- I nuläget får inte vem som helst plocka ostron, vare sig våra inhemska platta ostron eller stillahavsostron eftersom de båda arterna tillfaller markägaren eller den som har fiskerätt i området, förklarar Michael Diemer, utredare på enheten för biologisk mångfald på Havs- och vattenmyndigheten.

Fiska och sälja

Som markägare eller om du har fiskerätt är det alltså fritt fram att fiska ostron året om, både inhemska och stillahavsostron.

- Fiska efter ostron får bara innehavaren av den enskilda fiskerätten inom 200 meter från fastlandet eller från en ö av minst 100 meters längd göra. Tänk på att det finns ett minimimått på 6 cm för vårt inhemska ostron, men för stillahavsostron finns inga sådana begränsningar. Och du får bara sälja din fångst om du har en fiskelicens för att få sälja fisk och skaldjur, säger Martin Rydgren på HaV:s fiskeregleringsenhet.

Här kan du läsa ner om fiskeregler för ostron

Fakta stillahavsostron

 • Stillahavsostron finns i Sverige längs västkusten, från Strömstad till Ängelholm. De lever på 0-50 cm djup. De fäster oftast på hårda underlag som andra ostron, blåmusslor, stenar, klippor eller bryggor.
 • Stillahavsost blir vanligen 8 till 20 centimeter långt och skalet är avlångt och taggigt, ofta tydligt veckat. Du ser lätt skillnad på stillahavsostron och vårt inhemska europeiska ostron – det europeiska är rundare i formen, plattare och skalet är inte lika vasst.
 • Som alla invasiva främmande arter är de ett hot mot biologisk mångfald. De är tåliga och växer snabbt och konkurrerar om plats och föda med inhemska arter. De kan också sprida sjukdom och parasiter. Det är lätt att skära sig på de vassa skalen.
 • Om du råkar på stillahavsostron, rapportera ditt fynd på Rappen
 • Läs mer om stillahavsostron

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2023-09-21

  Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

 2. Aktuellt 2023-09-18

  Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

 3. Aktuellt 2023-09-14

  Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-09-01
Sidansvarig: Webbredaktion