Aktuellt 1 september 2023

Hitta på sidan

Får man fiska de invasiva stillahavsostronen?

Stillahavsostron eller japanskt jätteostron är en invasiv främmande art som funnits i Sverige i knappt 20 år. Stillahavsostronet finns inte med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter och därmed finns heller inget lagkrav på att bekämpa arten.

Stillahavsostron i hand

Bara markägare eller den som har fiskerätt får fiska stillahavsostron. Foto: Maja Kristin Nylander.

Men arten breder snabbt ut sig, många känner till att den är invasiv och Havs- och vattenmyndigheten får frågor om man får plocka stillahavsostron på till exempel badplatser för att hjälpa till att ta bort arten.

- I nuläget får inte vem som helst plocka ostron, vare sig våra inhemska platta ostron eller stillahavsostron eftersom de båda arterna tillfaller markägaren eller den som har fiskerätt i området, förklarar Michael Diemer, utredare på enheten för biologisk mångfald på Havs- och vattenmyndigheten.

Fiska och sälja

Som markägare eller om du har fiskerätt är det alltså fritt fram att fiska ostron året om, både inhemska och stillahavsostron.

- Fiska efter ostron får bara innehavaren av den enskilda fiskerätten inom 200 meter från fastlandet eller från en ö av minst 100 meters längd göra. Tänk på att det finns ett minimimått på 6 cm för vårt inhemska ostron, men för stillahavsostron finns inga sådana begränsningar. Och du får bara sälja din fångst om du har en fiskelicens för att få sälja fisk och skaldjur, säger Martin Rydgren på HaV:s fiskeregleringsenhet.

Här kan du läsa ner om fiskeregler för ostron

Fakta stillahavsostron

 • Stillahavsostron finns i Sverige längs västkusten, från Strömstad till Ängelholm. De lever på 0-50 cm djup. De fäster oftast på hårda underlag som andra ostron, blåmusslor, stenar, klippor eller bryggor.
 • Stillahavsostron blir vanligen 8 till 20 centimeter långt och skalet är avlångt och taggigt, ofta tydligt veckat. Du ser lätt skillnad på stillahavsostron och vårt inhemska europeiska ostron – det europeiska är rundare i formen, plattare och skalet är inte lika vasst.
 • Som alla invasiva främmande arter är de ett hot mot biologisk mångfald. De är tåliga och växer snabbt och konkurrerar om plats och föda med inhemska arter. De kan också sprida sjukdom och parasiter. Det är lätt att skära sig på de vassa skalen.
 • Om du råkar på stillahavsostron, rapportera ditt fynd på Rappen
 • Läs mer om stillahavsostron

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2024-06-20

  Havs- och vattenmyndigheten deltar under Almedalsveckan för att diskutera vattenkonflikter, strategier för att säkerställa vattenbehov, och planeringen för utökad vindkraft till havs. Programmet inkluderar frukostmingel, paneldiskussioner och fokus på Östersjöns miljötillstånd.

 2. Aktuellt 2024-06-19

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beslutat att lämna ett extra bidrag till Länsstyrelserna med drygt 22 000 000 kronor för kalkning, restaurering och åtgärder mot invasiva arter.

 3. Aktuellt 2024-06-17

  Har du sett något ovanligt vid havet? Undrar du över något i kustmiljön? Länsstyrelsernas marina informationscentraler vid kustområdena svarar på frågor och tar gärna emot dina observationer.

Publicerad: 2023-09-01
Sidansvarig: Webbredaktion