Aktuellt 30 augusti 2023

Hitta på sidan

Bättre marin miljöövervakning i Östersjön och Västerhavet

Havet känner inga gränser och länderna runt Östersjön och Västerhavet behöver arbeta ännu mer tillsammans för att förbättra tillståndet i den marina miljön. Därför tar HaV och Formas nu ett initiativ och samlar beslutsfattare och experter för att utveckla framtidens miljöövervakning.

Logga för konferensen MEMFIS

In English

Den 9–10 november 2023 arrangerar Havs- och vattenmyndigheten och Formas, en internationell konferens om framtidens miljöövervakning, med fokus på innovation och hållbarhet. Konferensen kommer äga rum i Stockholm.

Forum för samarbete

Miljöövervakning är grunden för en god förvaltning av hav och vatten och en hållbar blå ekonomi. Den har också stor betydelse för Sveriges arbete med våra nationella miljökvalitetsmål, samtidigt som den är viktig del i europeisk lagstiftning inom vatten och biologisk mångfald. Med ökade kostnaderna krävs ett ökat samarbete och innovation för att tillsammans skapa den miljöövervakningen som förvaltningen behöver.

- Med denna konferens vill vi skapa ett forum där intressenter kan diskutera behoven av miljöövervakning, byta erfarenheter, presentera nya metoder och inte minst hitta samarbetsmöjligheter. Det är tillsammans som vi kan lägga grunden för framtidens miljöövervakning och en hållbar blå ekonomi, säger Thomas Klein, avdelningschef miljöanalys på Havs- och vattenmyndigheten.

Effektivitet och framtid i fokus

HaV och Formas har bjudit in politiker, myndigheter, forskare och näringsliv från våra grannländer Finland, Baltikum, Polen, Tyskland, Danmark och Norge. Konferensen kommer fokusera på framtiden och hur man kan nyttja och utveckla de resurser vi har för marin miljöövervakning.

- Miljöövervakning är en viktig grund för forskningen om hållbar utveckling och forskningen ger oss information och kunskap om vår miljö. Genom kunskapsutbyte och samarbete blir miljöövervakningen både bättre och mer kostnadseffektiv. Kan vi nyttja nuvarande övervakningsinfrastruktur, innovativa övervakningsmetoder och analytiska resurser ännu effektivare, så kan vi stödja en havsmiljöövervakning som hjälper oss nå både våra nationella miljömål och de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030, säger John Tumpane, avdelningschef på Formas och medarrangör av konferensen.

Välkommen till konferensen MEMFIS – Marine Environmental Monitoring – Future, Innovation, Sustainability.

Vill du få koll på talare och mer information om MEMFIS? Prenumerera på nyheter om konferensen.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-08-30
Sidansvarig: Webbredaktion