Aktuellt 4 september 2023

Hitta på sidan

IPBES rapport om invasiva främmande arter

Idag presenterar IPBES sin rapport om invasiva främmande arter – hur de är ett hot mot biologisk mångfald, människors hälsa och livsmedelsproduktion och hur klimatförändringar förvärrar situationen.

ipbes logo

Under förra veckan hölls den årliga internationella konferensen om biologisk mångfald, IPBES. Varje år presenteras och även beslutas en ny rapport som sammanfattar situationen inom ett område som berör biologisk mångfald eller ekosystemtjänster. Årets rapport handlar om situationen med invasiva främmande arter i världen. Under fyra år har 86 forskare gått igenom över 13 000 publikationer och sammanställt en bedömning som runt 1000 deltagare från 49 länder godkände under konferensen (IPBES 10) i Bonn i förra veckan. Att konferensen beslutar om rapporten innebär att det finns en global lägesbeskrivning över problemen men även över vilka lösningar som visat sig fungera.

IPBES rapport

Underskattat problemet

Rapporten är baserad på redan publicerad litteratur, men att få allt detta material så grundligt genomgånget och sammanställt är oerhört värdefullt.
- Något av det viktigaste budskapet är att vi kanske har underskattat problemet. Invasiva främmande arter är ett accelererande problem som kostar samhället mycket pengar och vi ser inga tecken på att trenden kommer att bryta, säger Lina Tomasson, nationell samordnare för invasiva främmande arter på Havs- och vattenmyndigheten.
Andra saker vi tar med oss är exempel på hur man arbetat med invasiva arter runt om i världen, det kan vi lära oss mycket av, samtidigt som det ger oss ett kvitt på att vi är på rätt väg.

Förlust av biologisk mångfald

Invasiva främmande arter har hittills orsakat dramatiska förändringar i ekosystem och förlust av biologiska mångfald.
- När det kommer till arters utdöende så har invasiva främmande arter i 60% av fallen varit orsaken eller en del av orsaken till att arter dött ut, konstaterar Lina Tomasson.
På många ställen i världen hotar också invasiva främmande arter människors hälsa, ekonomi och mat- och vattenförsörjning.

Än finns det hopp

Allt hopp är inte ute, det går att bekämpa invasiva främmande arter, framför allt preventivt men även när de etablerat sig. Att restaurera och därmed stärka ekosystem är ett sätt att motverka invasiva främmande arter.
- Vi vet att ett redan instabilt ekosystem är känsligare och mottagligare för invasiva främmande arter. Vi behöver också engagera lokalbefolkning i större utsträckning, som ofta har djup kunskap om den natur de lever i.
Mer kunskapsutbyte och samarbete mellan länder kommer också att bidra till arbetet med invasiva främmande arter.

HaV:s arbete med invasiva främmande arter

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket är de nationellt ansvariga myndigheterna för Sveriges arbete med invasiva främmande arter. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för arter i vatten och Naturvårdsverket för arter på land. De två myndigheterna samordnar arbetet och vägleder myndigheter och andra aktörer om hur förordningar och lagar ska tillämpas. De representerar också Sverige i arbetet på internationell nivå och deltog på konferensen.

Läs mer om invasiva främmande arter

Vad är IPBES?

IPBES är den biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel, och tar fram kunskapsunderlag, verktyg och metoder för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Målet är att stärka samspelet mellan forskning och förvaltning.

Mer om IPBES

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-09-04
Sidansvarig: Webbredaktion