Sökresultat

  • Undersökningstyper (1)
  • Publikation (1)
  • Publikation (1)

  • Publikationer (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Uppföljning av naturtypen 1140 blottade ler- och sandbottnar i Bottenviken och Södra Östersjön

Uppföljning av naturtypen 1140 blottade ler- och sandbottnar i Bottenviken och Södra Östersjön

Arbetet som presenteras i den här rapporten utgör underlag för inrättandet av ett nationellt program för biogeografisk uppföljning av naturtyper och arter inom delsystem hav. Uppföljningen gäller främst marina naturtyper och arter inom art- och habitatdirektivet.