Sökresultat

 • Skagerrak (3)
 • Senaste månaden (3)
 • Fiskar (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Kattegatt (3)
 • Regler (3)
 • Visa fler
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (2)

 • Yrkesfiske (1)
 • Sport- och fritidsfiske (2)

 • Faktasida (3)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Faktasida: Fiske på allmänt och enskilt vatten

Fiske på allmänt och enskilt vatten

Begreppen allmänt och enskilt vatten används ofta i olika lagtexter. Här kan du läsa hur man indelar vattenområdet i havet och landets stora insjöar.

Faktasida: Utkastplan för bottenlevande arter i Västerhavet

Utkastplan för bottenlevande arter i Västerhavet

Landningsskyldigheten gäller för bottenlevande arter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.